HORSE

RIDER

Life Of The Inky Dinky

Møt Teamet

Tilbakemeldinger fra kunder

Vi har mange terapeutiske rideprogrammer, RDA-sentre og andre programmer som bruker Inky Dinky for barn, tenåringer og voksne med fysiske eller psykiske vansker, samt familier med funksjonshemmede barn, over hele verden. Her er bare noen få attester fra familier og sentre.
1 of 3